Open Source

Virtualizace

KVM - Kernel-based Virtual Machine

Bezplatné řešení virtualizace s možností zakoupení podpory

 • Virtualizace KVM nemá žádná technologická nebo fyzická omezení
 • Virtualizace KVM je bez problémů rozšiřitelná a přenositelná
 • Pomocí nástrojů lze přenášet již virtualizovanou infrastrukturu

Operační systém

Linux – bezpečný a spolehlivý operační systém

 • Moderní operační systém
 • Bezpečný - bez virů a spyware
 • Kvalifikovaná podpora a dokumentace
 • Otevřený spolupráci a komunikaci s dalšími operačními systémy
 • Aktualizuje sebe i nainstalované aplikace
 • Je zcela zdarma

Mail gateway s ochranou proti šíření malware

Ochrana na straně poštovního serveru je první linií obrany, jejímž úkolem je zabránit doručení škodlivého obsahu do poštovních schránek uživatelů, a tím zabránit jejich nechtěnému otevření a následnému spuštění škodlivého kódu.

 • Flexibilní řešení na počet schránek a propustnost
 • Mail filtr
 • Implementace SMTP serveru
 • Implementace SPAM filtru a antivirové ochrany

Firewall

Firewall byl navržen s modularitou i vysokou úrovní flexibility. Můžeme snadno nasadit mnoho variant, jako je brána firewall, proxy server nebo VPN. Preferovaná je snadná správa, díky správci balíčků lze rychle aplikovat bezpečnostní záplaty.

 • Od malé společnosti až po robustní HA řešení
 • Neomezená flexibilita
 • Nejsou nutné žádné licence, plně open source řešení
 • Virtuální privátní sítě (VPN)
 • Proxy server, Web GUI interface

Monitoring

Zabbix - cenově dostupné Enterprise řešení

Monitor výkonu a dostupnost sítí, aplikací a cloudových zdrojů

 • podpora malých až velmi velkých prostředí
 • připravenost pro IoT (internet věcí)
 • bohaté vizualizační možnosti, variabilní ovládací panel, vlastní grafy a síťové mapy
 • zasílání oznámení, spouštění vzdálených příkazů, správa požadavků
 • zcela zdarma, až na

Placené profesionální služby

 • Technická podpora a školení
 • Jednoduché nasazení
 • Implementace na klíč
 • Konzultace a podpora

Management a analýza a logů

Elastic Stack - Nástroj pro sběr a vyhodnocení událostí

 • využívá strojové učení
 • automaticky upravuje pohled
 • predikuje možné problémy s infrastrukturou
 • zpracovává trendy a periody v reálném čase
 • zefektivňuje analýzy příčin a snižuje množství nežádoucích výsledků

Vyhodnocení bezpečnostních incidentů

ALIENVAULT OSSIM

SIEM technologie umožňuje v reálném čase analyzovat bezpečnostní alerty, generované síťovými zařízeními a aplikacemi.

 • Agregace dat – seskupení vybrané části určitých entit za účelem vytvoření nové entity
 • Korelace – nalézání vzájemných vztahů událostí
 • Varování (alerting)
 • Informační panely, přehledové sestavy
 • Reportování shod
 • Ukládání historických dat (logů)

Aplikační bezpečnost, detekce incidentů

OpenVAS - Kontrola a audit, aplikační bezpečnost

Aplikační bezpečnost se zlepšuje prostřednictvím penetračního testování zranitelnosti aplikací dostupných z vnější sítě

 • Skenování v reálném čase
 • Paralelní zpracování hostů
 • Všechna data jsou uložena v DB
 • Plánování periodických testů

Zálohování

Bacula Systems

Data našich zákazníků zálohujeme plně certifikovaným řešením, bez nutnosti pořízení licence, s garancí podpory už od 1 hodiny.

Dostupní klienti:

Operační systémy

 • Windows, MacOS X
 • Linux (SUSE, Red Hat, Debian)
 • AIX, Solaris, HP

Virtualizace

 • HyperV, VMware, KVM, ZEN, Docker

Databáze

 • Oracle, DB2, MSSQL, MYSQL, POSTGRESQL