Řešení založené na otevřeném kódu

Ve chvíli, kdy našim zákazníkům nabízíme open source řešení, děje se tak vždy po důsledném zvážení všech výhod a nevýhod otevřeného kódu. V drtivé většině případů navíc nejde o izolované řešení, ale také o propojení s některým či více prvky podnikové informační architektury.

Mezi běžně nasazovaná řešení patří například operační systém Linux v různých edicích (specializujeme se na Red Hat, Suse, Debian, Centos a Ubuntu), virtualizační platforma KVM, softwarový firewall, monitorovací systém Zabbix, nástroj pro sběr a vyhodnocování událostí Elastic Stack nebo SIEM řešení pro vyhodnocování bezpečnostní incidentů Alienvault OSSIM. V nabídce nechybí ani řešení pro zajištění aplikační bezpečnosti a detekci incidentů OpenVAS, zálohovací systém Bacula či open source databázové platformy.

Součástí našeho portfolia je také vlastní řešení pro pokročilý monitoring – systém GCMP. Jde o řešeni pro kompletní infrastrukturní, aplikační a bezpečnosti monitoring. Mezi hlavní výhody patří nepřetržitý monitoring zájmových cílů v reálném čase, úplná modulárnost a snadné přizpůsobení konkrétním požadavkům zákazníka. Mezi zpracovávaná data patří jak provozní informace, tak i data spadající do oblasti kybernetické bezpečnosti.

GC Monitoring Pack

GCMP provádí kontinuální sběr veškerých informací, nejen z tradičních zdrojů bezpečnostních zařízení, ale také z informací o aktuálním stavu infrastruktury.

 

AGILNÍ VÝVOJ

GCMP se neustále vyvíjí a neustále dochází k přidávání nových funkcionalit dle potřeb zákazníka a trhu

FLEXIBILNÍ REALIZACE

Vysoce modulární řešení, umožňující nasazení v malých i obrovských prostředích

KONTINUÁLNÍ SBĚR INFORMACÍ

Veškeré relevantní informace o provozu na jednom místě

MODULY FUNKCIONALITY

Log Manager Modul pro správu logů je důležitým nástrojem pro dosažení shody s řadou bezpečnostních směrnic a nařízení. Log Management sbírá logy z prostředí IT infrastruktury a ukládá je pro případ (nejen) kybernetického incidentu, z logů je pak možno dohledat důležité forenzní informace ohledně šetřené události.

NetFlow - BETA Jedná se o nejrozšířenější technologii monitorování síťového provozu, která síťovým a bezpečnostním administrátorům poskytuje detailní přehled o tom, co se v jejich infrastruktuře děje. NetFlow výrazně zefektivňuje řadu úloh, jako je například řešení provozních problémů v síti, plánování kapacity, řízení výkonnosti, a poskytuje informace důležité pro ochranu podniku před kybernetickými hrozbami.

SLA Modul pro hlídání stanovených SLA parametrů v prostředí (Infrastruktura, OS, aplikace, databáze,..)

IDS/IPS Sonda Intrusion Prevention System (IPS) a Intrusion Detection system (IDS) tedy moduly pro detekci a prevenci průniku, které monitorují síť a/nebo aktivity operačního systému na škodlivou činnost. Hlavní funkce IPS modulů jsou identifikace škodlivé činnosti, zaznamenávání informací o jejím průběhu, následném blokování této činnosti a také její nahlašování.

SIEM - BETA Modul zajišťuje logické oddělení bezpečnosti a provozu IT. SIEM řešení monitorují definované události na zařízení a jsou schopny interpretovat potenciální i reálné bezpečnostní incidenty a také aktivitu administrátorů a uživatelů.

Monitoring Modul pro sledování stavů systémů a zařízené v reálném čase.

Reporting Modul pro reporting výše zmíněných modulů.

BALÍČKY

Nabízíme pět základních modulových balíčků dle individuálních požadavků zákazníka - Start, Standard, Standard+, Premium, Enterprise. Balíčky lze i rozšiřovat o další služby.

REŽIM SLUŽBY

Dle potřeb zákazníka nabízíme i pět režimů, ve kterých provádíme nabízené služby - Standard, Standard+, Gold, Platinum, Enterprise. S vyšším režimem získáváte až neomezené možnosti podpory.