Aktivní ICT bezpečnost

Bezpečnosti ICT se v současné době věnuje oprávněná pozornost. Lze navíc předpokládat, že v budoucnu se budou nároky na ochranu podnikové informační architektury i koncových zařízení zvyšovat. Dokládají to i nejnovější útoky jak na podnikatelské subjekty, tak i na instituce státní správy a samosprávy.

Vůči bezpečnostnímu incidentu není nikdo imunní – z pohledu informačních a komunikačních technologií dnes v bezpečném světě určitě nežijeme. Můžeme se setkat s virovou nákazou, hackerským útokem, krádeží či zneužitím identity, kompromitací důležitých dat včetně osobních …

 

Základem úspěšného boje s moderními kybernetickými hrozbami je dokonalá znalost stávajícího stavu podnikové informační architektury. Součástí našeho bezpečnostního portfolia tak je komplexní bezpečnostní audit, který zahrnuje nejen prvky síťové infrastruktury, servery a uživatelské stanice ve fyzickém i virtuálním prostředí, ale také existující procesy, dokumentaci a nepsané zvyklosti.

Monitoring síťové infrastruktury přináší detailní pohled do síťového provozu v reálném čase a na základě toho je možné přesné, rychlé a efektivní řešení problémů – včetně bezpečnostních. Administrátoři a bezpečnostní experti se tak mohou pohodlně vypořádat s každodenními úkoly a přispívat k prosperitě celé organizace.

Součástí našeho portfolia je také spektrum nástrojů pro správu a zajištění bezpečnosti podnikové informační architektury. Kybernetická bezpečnost není o jednom nástroji a neexistuje ani pomyslná kouzelná hůlka, která by řešila všechna bezpečnostní rizika.

Informace o bezpečnostních událostech je výhodné shromažďovat a dále analyzovat včetně přehledného vyhodnocení. Řešením jsou systémy SIEM, které shromažďují informace o událostech z různých zdrojů a zařízení počítačové sítě a sjednocují je do jednoho místa tak, aby správce IT mohl včas reagovat na podstatná nebezpečí.

  • k bezpečnosti přistupujeme jako ke komplexnímu procesu

  • zajišťujeme bezpečnostní analýzy, správu bezpečnosti, monitoring i pokročilé zálohování

  • jsme certifikovanými partnery předních společností v oblasti kybernetické bezpečnosti

  • dodáváme bezpečnostní řešení i pro největší hráče v oboru (mj. SMART Comp., Třinecké železárny a ČPZP)