Bezpečnost ICT

Dle statistik se většina firem zabývá bezpečností počítačových sítí až v případě zjištěného bezpečnostního incidentu, který měl na podnikovou infrastrukturu větší než zanedbatelné dopady. Proto je velmi důležitá prevence a chápání dané problematiky jako nikdy nekončícího procesu.

Poskytujeme jak komplexní řešení firemní bezpečnosti, tak řešení dle Vaších individuálních potřeb.

Neřešme bezpečnost až po incidentu.My preferujeme prevenci.

Bezpečnostní analýza

Analýza současného stavu je prvním krokem při řešení bezpečné počítačové sítě organizace

Výsledkem je bezpečnostní audit, na základě kterého se navrhnou potřebná organizační a technická opatření v souladu s platnou legislativou, průmyslovými standardy, požadavky a možnostmi zákazníka.

Používáme aktuální nástroje a metody, které definují možné rizika a zranitelnosti napříč celou infrastrukturou společnosti.

Monitoring

Pro detailní pohled do síťového provozu

Monitoring síťové infrastruktury přináší detailní pohled do síťového provozu v reálném čase a na základě toho je možné přesné, rychlé a efektivní řešení problémů.

Nabízíme řešení FlowMon od české společnosti FLOWMON NETWORKS a.s., která je dlouhodobě doporučována analytickou agenturou GARTNER. Jejích pokročilé technologie využívají monitorování datových toků založené na standardu NetFlow/IPFIX.

SIEM

Bezpečnostní události je nutné shromažďovat, analyzovat a přehledně vyhodnocovat

Systémy Security Information and Event Management shromažďují informace o událostech z různých systémů a zařízení počítačové sítě a sjednocují je do jednoho místa tak, aby správce IT mohl včas reagovat na podstatná nebezpečí, tj. eliminovat falešně pozitivní události (false-positive).

Správa a zabezpečení

Efektivní, spolehlivé a bezpečné řízení sítě je základ fungování každé společnosti

Nabízíme řešení od české společnosti NOVICOM s.r.o, která od roku 1994 vyvinula řadu vlastních bezpečnostních nástrojů jako např. AddNet pro efektivní správu IP adresního prostoru a řízení přístupu „NAC“, MoNet pro centrální monitoring heterogenních technologií rozsáhlých sítí na všech vrstvách a mnoho dalších.

Ochrana dat

Data a v nich ukryté informace a znalosti jsou tím nejcennějším - vše ostatní se dá relativně jednoduše nahradit

Data našich klientů chráníme pomocí systémů DLP (Data Loss Prevention), které lze charakterizovat schopností nepřetržitého monitoringu aktivit nad daty, ty identifikovat a dle toho navrhnout způsob řešení, a to ve všech okamžicích životního cyklu dat.