Softwarová řešení

Součástí produktového portfolia společnosti GC System je široká škála softwarových řešení – od nejmenších produktů až po rozsáhlé podnikové platformy plně přizpůsobené konkrétním požadavkům a procesům zákazníka. Našim klientům dodáváme řešení třetích stran i vyvinutá přímo vývojovými týmy společnosti GC System.

Díky širokému portfoliu kombinujícímu software, hardware i služby umíme pokrýt každou z úrovní tzv. informační pyramidy a můžeme tak naplnit všechny potřeby zákazníků. Pokrýváme všechny fáze životního cyklu jednotlivých prvků prostředí zákazníka a dokážeme se přizpůsobit i nezvyklým požadavkům souvisejícím s již využívanými atypickými metodologiemi.

Současnost je ve znamení dat a maximalizace snah o získávání informací. Organizace dnes zcela běžně uchovávají velké množství strukturovaných i nestrukturovaných dat a mnohdy si ani neuvědomují, jak cenné informace jsou v těchto datech uložené. Daleko od pravdy není okřídlené klišé, které hovoří o hledání jehly v kupce sena. V našich týmech máme specialisty na moderní analytické přístupy a zákazníkům nabízíme pokročilé technologie včetně datových skladů, prediktivních analýz a zpracování tzv. big dat.

Cloudy dnes již nejsou jen o úložišti či několika málo základních službách – firmy mají na výběr z mnoha řešení pokrývajících jednotlivé části podnikové informační architektury. Jako služba je dnes k dispozici prakticky vše včetně infrastruktury či komplexních platforem.

Databázové platformy jsou jedním z klíčových základů pro jakoukoli podnikovou informační architekturu. Máme zkušenosti s databázovými řešeními různých značek, naší specializací jsou ale produkty společnosti Oracle.

Na open source existují dva základní pohledy – výhradní přijetí myšlenek otevřeného kódu a naprosté odmítnutí. Skutečnost je samozřejmě mnohem složitější a moc dobře víme, že vždy záleží na mnoha okolnostech. Máme dostatek zkušeností nejen s implementací izolovaných open source řešení, tak i s integrací s dalšími prvky podnikové informační architektury a vývojem vlastních produktů postavených na otevřeném kódu.

Svět internetu věcí není budoucností, ale realitou – s IoT zařízeními se setkáváme ve všech odvětvích včetně výroby, dopravy a bezpečnostních služeb. Obdobně se svět internetu věcí stává nedílnou součástí každodenních životů včetně sportovních aktivit. Platí ale, že svět internetu věcí je velmi rozsáhlou oblastí, která má řadu specifik a vždy záleží na konkrétním cíli. Společnost GC System se soustředí v případě IoT zejména na oblast dopravy.

V dnešní době jsou organizace nuceny pracovat se stále větším množstvím interních či externích dokumentů – klasických papírových i v elektronické podobě. Obdobně je v každé organizaci řada procesů, v rámci kterých dochází k pořizování či zpracování dokumentů – velmi často napříč jednotlivými odděleními či středisky.

Jedním ze základních problémů každé organizace je zajištění podrobného přehledu o svém majetku včetně informací o plánovaných údržbách, dostupnosti náhradních dílů, zařazení apod. Důležité je, aby taková správa byla pojatá komplexně a pokrývala všechna podniková aktiva. V nabídce máme jak produkty třetích stran, tak i vlastní asset management platformu – GC FM Pack.

Výše uvedené oblasti nepředstavují vyčerpávající přehled, kde společnost GC System působí – mezi další řešení z portfolia naší společnosti patří například aplikační servery, systémy pro správu mobilních zařízení nebo systémy pro řízení ICT služeb. V případě zájmu Vám rádi poskytneme o řešeních z našeho portfolia další informace.