Naše softwarová řešení

Společnost GC System vyvinula za dobu své existence několik vlastních podnikových řešení. Aktuálně máme v nabídce čtyři hlavní systémy. Prvním je systém pro správu dokumentů GCPack, který vedle tradičních funkcionalit běžných DMS systémů nabízí například pokročilou kontrolu splnění legislativních požadavků nebo dohledávání souvztažných záznamů. Druhým systémem je asset management platforma GC FM Pack pro pokročilou evidenci movitého i nemovitého majetku včetně vizualizace na mapových podkladech a ve 3D. Dále jsme vyvinuli systém pro pokročilý monitoring GCMP, který umožňuje komplexní sledování celé podnikové informační architektury. Čtvrtý systém GMV spadá do kategorie průmyslových IoT řešení pro oblast dopravy a mj. zahrnuje integraci inteligentních strojů a umožňuje proces automatizovat za využití umělé inteligence.
 
Vzhledem ke stále rostoucí oblibě cloudových technologií jsme se rozhodli využít naše mnohaleté zkušenosti s touto oblastí a vytvořit vlastní platformu cloudových služeb – GC Cloud. Důraz klademe nejen na úsporu finančních prostředků či dostupnost odkudkoli, ale samozřejmě i na celkovou bezpečnost.