Certifikace

Společnost GC System je držitelem nejdůležitějších certifikátů a osvědčení včetně Systému managementu kvality ISO 9001, Systému managementu poskytování ICT služeb ISO 20000, Systému managementu bezpečnosti informací ISO 27001, Systému environmentálního managementu ISO 14001 a osvědčení NBÚ – stupeň Tajný, dle Zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací. Jsme také součástí společenské odpovědnosti firem dle SA 8000.

Profesionální úroveň společnosti dokazují i zaměstnanci, kteří vlastní pokročilé produktové i nezávislé certifikáty – například PRINCE2 Registered Practitioner (Project Management), TOGAF9 Level 2 (Enterprise Architecture), ITIL Foundation V3 (ICT Service Management), Gordic Partner Pogram, SNIA Certified Storage Professional, VMware Certified Professional, Oracle Database 11g Administrator Certified Professional, IBM Certified Advanced Deployment Professional, Microsoft Certified Professional a mnoho stovek dalších.