Certifikace

Společnost GC System je držitelem nejdůležitějších certifikátů a osvědčení včetně Systému managementu kvality ISO 9001, Systému managementu poskytování ICT služeb ISO 20000, Systému managementu bezpečnosti informací ISO 27001, Systému environmentálního managementu ISO 14001 a osvědčení NBÚ – stupeň Tajný, dle Zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací. Jsme také součástí společenské odpovědnosti firem dle SA 8000.

Profesionální úroveň společnosti dokazují i zaměstnanci, kteří vlastní pokročilé produktové i nezávislé certifikáty – například PRINCE2 Registered Practitioner (Project Management), TOGAF9 Level 2 (Enterprise Architecture), ITIL Foundation V3 (ICT Service Management), SNIA Certified Storage Professional, VMware Certified Professional, Oracle Database 11g Administrator Certified Professional, IBM Certified Advanced Deployment Professional, Microsoft Certified Professional a mnoho stovek dalších.