Operační program Zaměstnanost plus

 

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost plus rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání pro všechny zaměstnance firmy GC System, registrační číslo CZ.03.01.03/00/23_047/0003042.

Popis projektu:

Projekt se zaměřuje na zvýšení úrovně znalostí zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Zaměstnanci se budou vzdělávat v oblasti manažerských, komunikačních, ekonomických, právních a účetních dovedností. Rozvoj kompetencí zaměstnanců přinese zvýšení jejich odbornosti a následné rozšíření zodpovědností a zlepšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.

Předpokládané výsledky:

Celkem se vzdělávání zúčastní 55 účastníků, kteří budou splňovat bagatelní podporu 40 hodin, z toho 14 zaměstnanců bude ve věkové skupině 55+.

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.

Spolufinancováno EU

Individuální přístup
Komplexní řešení
Široké portfolio
Jsme na trhu více jak 30 let