Řízený oběh dokumentů (WorkFlow)

V každé společnosti jsou procesy, jejichž účastníky jsou pracovníci napříč celou společností. Není neobvyklé, že tito pracovníci jsou i v lokalitách, které jsou od sebe vzdáleny stovky kilometrů. V každém procesu jsou pak řízeny nějaké informace, které mají být schváleny či připomínkovány a to vše v reálném čase.

Pro podporu zpracování a evidence dokumentů nesoucích důležité informace jsou implementovány řešení, které zajistí:

 • sdílení dokumentů
 • řízené zpracování dokumentů
 • verzování dokumentů
 • zrychlení času zpracovaní dokumentů/informací
 • že v každém okamžiku je znám aktuální zpracovatel
 • přehlednou historii průběhu procesu zpracování dokumentu
 • dohledatelnost dokumentů a souvztažných záznamů
 • podporu požadavků mezinárodních norem kvality atp.

Společnost GC System na základě více jak 20-ti leté zkušenosti s implementací dokumentačních systémů vyvinula dokumentační systém s obchodním názvem GCPack. 
GCPack podporuje řízení procesů jako jsou:

 • správa a evidence řízených dokumentů
 • interní a externí audity
 • zlepšová (nápravná a preventivní opatření)
 • řízení údržby
 • řízení lidských zdrojů aj.

Jsme si vědomi, že každá společnost je originální a proto jsme připraveni vytvořit i aplikace, které jsou plně vyvinuty na základě potřeb a požadavku zákazníka viz. sekce Vývoj software