Správa dokumentů

V dnešní době jsou organizace nuceny pracovat se stále se zvětšujícím množstvím interních či externích dokumentů a v každé společnosti je množství procesů, v rámci nichž zpracovávají účastníci různé typy dokumentů. Jejich bezproblémové zpracovaní je základním kamenem pro řízení  společnosti na konkurenčním trhu. 

Tyto procesy a dokumenty lze efektivně řídit a evidovat pomocí dokumentačních systémů, které tak usnadňují práci s dokumenty.

Pořádek a systém v dokumentech jednou provždy

Naše služby v oblasti správa dokumentů pokrývají

V každé společnosti jsou procesy, jejichž účastníky jsou pracovníci napříč celou společností. Není neobvyklé, že tito pracovníci jsou i v lokalitách, které jsou od sebe vzdáleny stovky kilometrů. V každém procesu jsou pak řízeny nějaké informace, které mají být schváleny či připomínkovány a to vše v reálném čase. 

V každé společnosti se najdou procesy, které lze podporovat tzv. balíčkovým řešením, ale stejně tak, lze nalézt specifické procesy, pro které je vhodnější vytvořit aplikaci na míru než modifikovat nějaké standardní řešení.

Lze předpokládat, že taková aplikace na míru bude tou dražší variantou, ale oproti tomu získáte aplikaci, která plně splňuje vaše požadavky a potřeby a platíte tedy za to, co skutečně potřebujete a využijete.