Big Data/Analytika

  • Snaha využít propojení tradičních informací s Big daty a vyspělými analytickými metodami
  • Inovace prostřednictvím dat a analýz
  • Zefektivnění provozních činností
  • Firmy extrahují přidanou hodnotu z dostupných dat
  • Firemní data jsou považována za nový „přírodní“ zdroj 21. století
  • Podpora datově orientovaných organizací

Klíčové oblasti, které ukazují na potřebu řešit tuto problematiku

  • Nevyhovující kvalita dat
  • Chybí správci dat a standardy pro jejich životní cyklus
  • Reporty s nesprávnými daty
  • Nejasné vazby mezi strukturovanými a nestrukturovanými firemními daty

Naše Technologie

Business Inteligence (BI), Cloud databáze, datový sklad (Data Warehouse), Data Science, Hadoop, Internet věcí (IoT), prediktivní analytika, Machine Learning

Reference

Finanční analytická společnost, působící v regionu CEE, využívá řešení pro Big Data společnosti GC System a.s., založenou na technologiích IBM a OpenSource. Cílem systému je analyzovat finanční transakce, včetně stovek zákaznických atributů, získávaných z tradičních i netradičních zdrojů dat, a vyvinout tak prediktivní modely pro cílené oslovení nových zákazníků a řízení marketingových kampaní.

Toto řešení vedlo k 77 % snížení času a nákladů, které byly dříve nutné pro vytvoření takových modelů.