Vývoj software (aplikace na zakázku)

V každé společnosti se najdou procesy, které lze podporovat tzv. balíčkovým řešením, ale stejně tak, lze nalézt specifické procesy, pro které je vhodnější vytvořit aplikaci na míru než modifikovat nějaké standardní řešení. 
Lze předpokládat, že taková aplikace na míru bude tou dražší variantou, ale oproti tomu získáte aplikaci, která plně splňuje vaše požadavky a potřeby a platíte tedy za to, co skutečně potřebujete a využijete.

Na trhu je mnoho použitelných technologií a je obecně známo, že neexistuje žádná univerzální technologie, která by splňovala všechny potřebné požadavky. Z tohoto důvodu vybíráme pro konkrétní řešení nejvhodnější technologii individuálně na základě potřeb aplikace, ale také i vnitrofiremních IT standardů.

Jsme připraveni vyvíjet v prostředí C#, Microsoft.NET, Domino/Notes, PHP,  Microsoft SharePoint, Microsoft Access