Správa a zabezpečení

Mezi řešení pro správu a zabezpečení patří unikátní provozně-bezpečnostní DDI/NAC nástroj pro zajištění úplné síťové visibility, vysoce efektivní správy IP adresního prostoru a pokročilého řízení bezpečnosti přístupů v síti. Mj. tak lze zajistit, aby se do sítě nepřipojila předem neschválená zařízení.

V případě potřeby monitoringu na všech vrstvách doporučujeme využití nástroje, který umožňuje monitoring heterogenních technologií a je možné jej provozovat jako zastřešující dohledový systém. Nesporným přínosem je možnost zodolňovat systémy formou automatizace nápravných opatření.

Základním předpokladem pro úspěšné zvládání bezpečnostních incidentů je odpovídající řízení všech IT aktiv. Jedním z našich doporučení je proto využívání nástroje, který zajišťuje přehlednou vizualizaci síťových komunikací a modelování souvislostí business služeb s IT infrastrukturou. S pomocí tohoto nástroje se lze snadno zorientovat v reálném stavu podnikové informační architektury a vztazích mezi IT aktivy, a i to díky automatizovanému zpracování síťové komunikace. Je možné tak získat vstupy pro okamžité řešení bezpečnostních incidentů v kontextu dopadu na jednotlivé provozované služby.