Centrální nadhled

Přesné informace jsou jedním ze základních kamenů úspěšného boje s kybernetickými riziky. V rámci našeho portfolia pro tuto oblast doporučujeme pokročilé Security Information and Event Management (SIEM) řešení, které je dostatečně variabilní dle potřeb organizace ve formě hardwarových, softwarových i virtualizovaných integrovaných zařízení a mj. umožňuje okamžitou normalizaci a korelace událostí i slabých míst zabezpečení systému s daty událostí a síťovými daty. Jedním ze vstupů může být systém monitoringu síťové komunikace i chování jednotlivých prvků podnikové informační architektury.

Zajištění bezpečnosti je zejména v rozsáhlých prostředích náročným úkolem, a to nejen s ohledem na případné požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti a dalších právních předpisů. Při adekvátním přístupu a využití odpovídajících technologií lze nicméně podnikovou informační architekturu velmi dobře ochránit proti známým i dosud neznámým rizikům.