Bezpečnostní analýza

Provádíme:

  • Komplexní bezpečnostní analýzu zahrnující prvky síťové infrastruktury, servery a uživatelské stanice ve fyzickém a virtuálním prostředí. Služba je doplněna o mapování perimetru organizace a kvalifikace rizik 
  • Dynamické a statické testy „web a non-web“ aplikací doplněné o penetrační testy
  • Komplexní analýza rizik plynoucí z míry viditelnosti organizace v rámci sítě Internet a kvantifikace rizik napadení a úniku dat za pomocí metod sociálního inženýrství

Jednotlivé fáze auditu:

  • příprava a plánování, tj. definuje se rozsah, cíl a požadavky na součinnost
  • sběr dat a informací, tj. včetně identifikace aktivit, komunikace a spolupráce se zaměstnanci, technická měření ....
  • analýza informací a dat, výsledkem je stanovení a kategorizace rizik, navržení opatření

Přínosy:

  • ochrana dat a firemního know-how před zneužitím
  • efektivní využití investic do IS
  • ochrana dobrého jména a posílení důvěry společnosti
  • splnit legislativní požadavky