Bezpečnostní analýza

Součástí našeho bezpečnostního portfolia je komplexní bezpečnostní audit, který zahrnuje všechny prvky podnikové informační architektury včetně procesů. Služba je doplněna o mapování perimetru organizace a kvalifikaci rizik. Samozřejmostí je také posouzení splnění legislativních požadavků.

Podle typu organizace a využívaných systémů provádíme dynamické a statické testy „web a non-web“ aplikací doplněné o penetrační testy. S ohledem na důležitost ochrany dat zpracováváme komplexní analýzu rizik plynoucích z míry viditelnosti organizace v rámci internetu a kvantifikace rizik napadení i úniku dat za pomocí metod sociálního inženýrství.

V rámci bezpečnostní analýzy využíváme moderní nástroje včetně pokročilého síťového monitoringu na bázi NetFlow, díky kterým umíme již v počátečních fázích spolupráce odhalit jinak prakticky nezjistitelné anomálie.