Fondy EU

Logo OPZ

Operační program Zaměstnanost

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání pro všechny zaměstnance firmy GC System, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012697, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Popis projektu:

Projekt se zaměřuje na zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců. Účastníci se budou vzdělávat v oblasti manažerských, komunikačních, ekonomických, právních, účetních a obecných IT aktivit. Rozvoj kompetencí zaměstnanců přinese zvýšení jejich odborností a následné rozšíření odpovědností za vykonávané činnosti a zlepšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Předpokládané výsledky:

Celkem se vzdělávání zúčastní 37 účastníků, kteří budou splňovat bagatelní podporu 40 hodin, z toho 10 zaměstnanců bude ve věkové skupině 55+.

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.

Název projektu: Rozšíření administrátorských znalostí správy serverů VMware resp. Hyper-V

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Začátek projektu: 11.9.2017 resp. 2.10.2017

Konec projektu: 15.9.2017 resp. 6.10.2017

Doba trvání v měsících: 5

 

Popis projektu:

Předmětem vzdělávací aktivity je, aby po absolvování kurzů rozšiřujících administrátorské znalosti v oblasti správy serverů VMware resp. Hyper-V

Cíl projektu:

- cílem vzdělávací aktivity je, aby po absolvování kurzů byl schopen samostatně navrhnout, implementovat a spravovat prostředí virtualizačních serverových farem

Název projektu: Rozšíření znalostí vývojového týmu SharePoint

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Začátek projektu: 16.10.2017

Konec projektu: 30.11.2017

Doba trvání v měsících: 2

 

Popis projektu:

Předmětem vzdělávací aktivity je rozšíření znalostí programování webových aplikací

 Cíl projektu:

- cílem vzdělávací aktivity je, aby po absolvování kurzů byli schopni navrhnout, naprogramovat a udržovat aplikaci dle posledních standardů .Net aplikací a také aplikací implementovatelných v cloudovém prostředí