Fondy EU

Název projektu: Rozšíření administrátorských znalostí správy serverů VMware resp. Hyper-V

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Začátek projektu: 11.9.2017 resp. 2.10.2017

Konec projektu: 15.9.2017 resp. 6.10.2017

Doba trvání v měsících: 5

 

Popis projektu:

Předmětem vzdělávací aktivity je, aby po absolvování kurzů rozšiřujících administrátorské znalosti v oblasti správy serverů VMware resp. Hyper-V

Cíl projektu:

- cílem vzdělávací aktivity je, aby po absolvování kurzů byl schopen samostatně navrhnout, implementovat a spravovat prostředí virtualizačních serverových farem

 

 

Název projektu: Rozšíření znalostí vývojového týmu SharePoint

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Začátek projektu: 16.10.2017

Konec projektu: 30.11.2017

Doba trvání v měsících: 2

 

Popis projektu:

Předmětem vzdělávací aktivity je rozšíření znalostí programování webových aplikací

 Cíl projektu:

- cílem vzdělávací aktivity je, aby po absolvování kurzů byli schopni navrhnout, naprogramovat a udržovat aplikaci dle posledních standardů .Net aplikací a také aplikací implementovatelných v cloudovém prostředí