Video z akce 20 let výročí GC SYSTEM

1996

 • Adámková Gabriela
 • Bednářová Ludmila
 • Dvořáček Libor
 • Hájková Jana
 • Ježík Waldemar
 • Jurtík Antonín
 • Kindl Radek
 • Kovář Libor
 • Pexa Zdeněk
 • Prokop Radovan
 • Tulec Karel
 • Valderová Věra
 • Záboj Aleš

 

GC System a.s. (dále GC) převzal obchodní aktivity společnosti GC System Brno spol. s r.o. a dne 12. 4. 1996 byl oficiálně zapsán do OR se základním kapitálem 28.000.000 Kč. Vklad byl tvořen 266 ks akcií na majitele společnosti GC ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč a 1.400 ks zaměstnaneckých na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč.

Činnost v počátcích byla soustředěna na prodej informačních systémů UNIPack, ISOPack, CONCORDE, XAL a dodávky infrastruktury (hlavně IBM).

1997

 • Hanych Tomáš
 • Pilát Igor
 • Bartoněk Jaroslav

V tomto roce nastoupili do GC tito pracovníci, kteří působí v GC dodnes – Tomáš Hanych, Igor Pilát, Jaroslav Bartoněk.

Koncem roku společnost investovala finanční prostředky na nákup objektu Brno, Špitálka 41, nového sídla společnosti. 17. dubna 1998 byla částečná rekonstrukce objektu dokončena a brněnská pobočka byla přestěhována z ulice Cejl na ulici Špitálka, kde působí brněnský tým GC do dnešních dnů.

Významné zakázky

 • První instalace systému ISOPack.

Ocenění a certifikace

 • Rok po založení, v roce 1997, později i v roce 1999, společnost GC System a.s. získala, jako 1. ve střední a východní Evropě, ocenění IBM Centre of Excellence pro RS/6000, spolu s certifikátem IBM Certified Advanced Technical Experts.

1998

 • Babej Vladimír
 • Křístek Petr
 • Bravanský Radim
 • Siman Martin
 • Špaček Jiří

V říjnu roku 1998 vzniká nová pobočka v Ostravě (ulice Hollarova), kde bylo nutné přijmout nové schopné zaměstnance. Většina z nich působí v GC dodnes - Petr Křístek, Martin Siman, Vladimír Babej, Radim Bravanský.

Kromě těchto zaměstnanců nastoupil v roce 1998 i Jiří Špaček, který působí v GC i dnes.

 

1999

Stěhování ostravské pobočky na ulici Českobratrská.

Objem prací a prodeje informačního systému UNIPack, který stál u zrodu společnosti, postupně klesal.

Posledním vyšším objemem prací byl přechod zákaznických aplikací IS UNIPack v roce 1999, kdy při změně letopočtu z roku 1999 na rok 2000, byla nutná úprava tohoto systému.

Ludmila Bednářová se stala novým členem představenstva.

 

2000-2001

 • Smetana Zbyněk
 • Pilátová Pavlína
 • Fryč Lukáš

22.5.2000 společnost zřídila první pobočku mimo ČR, byla jí organizační složka na Slovensku.

Reorganizace společnosti: vyčlenění vývojového týmu a následně i prodej. Na funkci předsedy představenstva nastupuje Libor Dvořáček a místopředsedy nastupuje Oldřich Staněk.

V roce 2000 nastoupili do GC naši stávající zaměstnanci - pan Zbyněk Smetana, nynější obchodní ředitel a také Pavlína Pilátová. O rok později pak pan Lukáš Fryč.

Významné zakázky

 • Dodávky IT pro Tesco Store.
 • Škoda Auto (dodávka Workstation).
 • OKD (dodávka systému AS/400 + Storage High-end-systemu SHARK).

Ocenění a certifikace

 • V roce 2000 bylo GC vyhlášeno nejvýznamnějším obchodním partnerem společnosti IBM.

2002

 • Procházka David
 • Martínková Dagmar

V tomto roce nastoupili do GC tito pracovníci, pan David Procházka, současný vedoucí pobočky Praha a paní Dagmar Martínková.

Nádstavba systému ISOPack o workflow modul.

Ocenění a certifikace

 • GC získalo jako 1. v ČR statut IBM PREMIER Business Partner - System Sales v roce 2002 i 2003.
 • Adrian Demeter byl spoluautorem technických publikací "IBM Redbooks": Configuring Highly Available Clusters Using HACMP 4.5.

2003

 • Štěpánek Jakub

29. 5. 2003 společnost investovala finanční prostředky na nákup objektu Praha, Na Strži, kde během roku probíhala rekonstrukce. Nastupujícím zaměstnancem, který působí na GC dodnes byl pan Jakub Štěpánek.

Významné zakázky

 • Prodej prvního IBM Mainframe započal spolupráci s Třineckými železárnami a.s.

Ocenění a certifikace

 • IBM Partner roku v kategorii IBM pSeries a v kategorii IBM Storage.

2004

 • Trčka Martin

Celkový obrat společnosti překročil hranici půl miliardy korun. V tomto roce nastoupil do GC Martin Trčka, ktery působí v GC dodnes. 1. 8. 2004 byla dokončena rekonstrukce objektu v Praze Na Strži a pražská pobočka se stěhovala z ulice Pod Lipami na ulici Na Strži. V letech 1996–2004 se společnost GC System a.s. účastnila IT veletrhu INVEX.

Významné zakázky

 • RWE dodávka IBM hardware pro datové centrum.

Ocenění a certifikace

 • Partner roku v kategorii IBM Servery a Storage a v kategorii IBM Software.
 • Jiří Špaček se podílel na spoluautorství IBM Redbooks a taktéž Adrian Demeter na spoluautorství IBM Redbooks.

2005

 • Čapka Martin
 • Beroun Stanislav
 • Švancara Jaroslav

V roce 2005 byla zahájena činnost outsourcingového centra Nagano v Praze - bylo nutné personálně posílit středisko systémových služeb. Nastupujícími a nyní současnými zaměstnanci roku 2005 byli pánové Martin Čapka, Jaroslav Švancara, Stanislav Beroun.

Významné zakázky

 • Největší školitelský "boom" byl v letech 2005–2006. Nejvýznamnější zakázkou v oblasti školení v celé historii GC bylo poskytování školení pro GSDC IBM CR.
 • Spolupráce s GE Money Bank, HVB, Česká spořitelna.

Ocenění a certifikace

 • IBM Partner roku v kategorii IBM Servery a Storage.

2006

 • Dvořák Miroslav
 • Horňáková Pavla
 • Reitšpies Jan

Do GC nastoupili tito pracovníci, kteří působí v GC dodnes paní Pavla Horňáková a panové Jan Reitšpies a Miroslav Dvořák.

Významné zakázky

 • Vítězství v tendru roku na dodávku a instalaci IBM hardware pro datové centrum společnosti CEZData.

Ocenění a certifikace

 • IBM Partner roku v kategorii IBM pSeries a v kategorii IBM Storage.
 • Obchodní partner společnosti EMC.

2007

 • Sýkora Zdeněk
 • Culková Natalja
 • Šírová Marie

Nejvyšší obrat v historii 1,2 miliardy Kč dosáhl GC System právě v roce 2007.

Díky výši dosaženého obratu a jeho meziročnímu růstu o 49,6% byl GC System zařazen mezi TOP 10 systémových integrátorů v České republice, kde obsadil 9. místo. Zároveň byl GC System na 8. místě mezi firmami s nejrychlejším růstem v roce 2007.

V roce 2007 nastoupili do GC tito pracovníci, kteří působí v GC dodnes: Zdeněk Sýkora, Pavel Bruha, Oldřich Štefek, Jan, Krátký, Natalja Culková.

Významné zakázky

 • Významnými zakázkami daného roku jsou dodávky pro O2 (SZIF) v objemu 326 mio Kč (dodávku a instalaci IBM HW).
 • ČEZ (implementace produktů IBM Tivoli).

Ocenění a certifikace

 • Partner roku 2007 v kategorii IBM Tivoli Software a v kategorii Servery a Storage se opět stává GC System a.s.
 • Martin Trčka byl spoluautorem IBM Redbooks.

2008

 • Blažek Martin

Dne 1. 3. 2008 proběhlo přemístění ostravské pobočky na ulici Výstavní.

V roce 2008 posílil řady GC pan Martin Blažek, který působí na GC i dnes.

Vlastní produkt ISOPack byl přejmenován na GCPack a GCPack Workflow.

Významné zakázky

 • Instalace IBM hardware pro datové centrum společnosti ÚZSVM.

Ocenění a certifikace

 • Ocenění IBM Partner roku v kategorii IBM Servery a Storage.

2009

 • Vondráček Petr
 • Bradáč Richard

Vůbec nejvyššího výsledku hospodaření společnosti bylo dosaženo v roce 2009, a to 68 milionů Kč.

V tomto roce proběhly změny ve funkcích představenstva. Pan Zbyněk Smetana nahrazuje mezi členy představenstva pana Oldřicha Staňka.

Také přibyli noví zaměstnanci, kteří jsou na GC i v současnosti – pánové Petr Vondráček a Richard Bradáč.

Významné zakázky

 • Datové centrum pro Vězeňskou službu ČR, s hardware společnosti Dell.
 • Státní tiskárna cenin.
 • ČUZK zavedení datového centra (dodávka IBM hardware a instalační práce).

Ocenění a certifikace

 • Miroslav Dvořák byl spoluautorem IBM Redbooks.
 • IBM Partner roku tentokrát v kategorii IBM Hardware a Software.
 • Získání certifikátu New Enterprice Data Center, PRINCE2, TOGAF a Tivoli Netcool.

2010

 • Dvořáková Radka
 • Gdovín Ján
 • Chovančík Martin

Tým GC posílili v roce 2010 tito současní zaměstnanci – Radka Dvořáková, Ján Gdovín a Martin Chovančík.

Skladba obratu tržeb společnosti byla obvykle rozdělena na tržby z prodeje služeb a hardware, kde vždy převažovaly tržby z prodeje hardware. V roce 2010 byl však poměr mezi tržbami z prodeje služeb a tržbami z prodeje hardware vyrovnaný.

Významné zakázky

 • CERMAT - realizace datového centra.
 • Arcelor Mittal - budování datového centra.
 • ČUZK - dokončení I.etapy budování datového centra (200 mil Kč).
 • ÚZSVM - IBM Maximo - rozvoj systému CRAB.
 • Třinecké železárny - dodávka IBM zSeries.

Ocenění a certifikace

 • Získání osvědčení NBÚ ČR o utajení.
 • IBM Partner roku v kategorii IBM Hardware a Software.
 • Udělení světové akreditace IBM Tivoli, IBM US, Austin, Texas, USA.
 • Získání certifikátu IBM Dynamic Infrastructure.

2011

 • Herout Jan
 • Votrubová Jana

Vozový park GC zahrnoval nejvíce služebních vozů v historii – téměř 50 vozů.

Řady GC posílili tito současní zaměstnanci – Jan Herout, Jana Votrubová, Michaela Pospíchalová a Radek Ciosk.

Významné zakázky

 • Budování datového centra CERMAT a ČUZK.
 • Dokončení klíčových etap systému CRAB pro ÚZSVM.
 • Spolupráce s Národní digitální knihovnou.
 • Ministerstvo obrany - dodávka IBM HW a SW.
 • Národní digitální knihovna - Ministerstvo kultury - Dodávka IBM HW.
 • Ministerstvo pro místní rozvoj - dodávka IBM HW pro datové centrum.

Ocenění a certifikace

 • Získání certifikátu Dynamic Infrastructure – Elite Business Partner.
 • Získání certifikací ISO/IEC 20000-1:2005 a ISO/IEC 27001:2005.
 • Pavel Pokorný byl spoluautorem IBM Redbooks.

2012

 • Krovinová Renáta
 • Štepánek Petr
 • Indráková Kateřina

Rok 2012 můžeme nazvat rokem systémových služeb. Tržby z prodeje služeb tvořily 2/3 celkového obratu společnosti.

Také v tomto roce do GC nastoupili současní zaměstnanci – Renáta Krovinová, Petr Štepánek a Kateřina Indráková.

Významné zakázky

 • Instalace IBM infrastruktury pro datové centrum STC/ND.
 • Ministerstvo pro místní rozvoj realizace IBM HW infrastruktury.
 • Vězeňská služba ČR realizace dodávek DELL.
 • Arcelor Mittal - realizace dodávky IBM storage.
 • ING-  realizace dodávky IBM pSeries.
 • Pokračování prací na významných zakázkách pro UZSVM, ČUZK, CERMAT. 
 • Česká pojištovna - dokončení projektu PROVMON SZIF - IBM Tivoli.

Ocenění a certifikace

 • Získání certifikátu ISO 9001, ISO 20000, ISO 27001, ISO 14001, SA 8000.
 • Získání ocenění IBM Beacon Award Winner 2012.

2013

 • Machálková Petra

Novým nastupujícím pracovníkem roku 2013 a zároveň stále současným, byla Petra Machálková.

Rozšíření portfolia nabídky GC o implementaci globálního service desku, Asset a Facility managementu. Implementace byly zahájeny u těchto zákazníků - SAB MILLER, NJW, Serima Consulting.

Významné zakázky

 • Spolupráce s ÚZSVM, ČUZK, O2/SZIF, NDK a CERMATu.
 • Realizace Disaster Recovery řešení pro Teplárnu Strakonice, a.s.
 • Realizace privátního cloudu Gumotex Břeclav, a.s.
 • SOTIO, MMR - dodávka HW.

Ocenění a certifikace

 • Ing. Martin Čapka byl spoluautorem publikace IBM Redbooks, IBM Power.
 • IBM Partner roku 2013 v Hardware a ASL Software.

2014

Od 1. 1. 2015 nabyl účinnosti Zákon o Kybernetické bezpečnosti. Pozornost společnosti se proto soustředila na produkty bezpečnostního řešení Q-radar a FlowMon.

Významné zakázky

 • Spolupráce na systému CRAB pro ÚZSVM (až do roku 2019).
 • Realizace upgrade zálohovacího prostředí pro Teplárny Brno, a.s.
 • Dodávky IBM infrastruktury pro ABB.
 • Dokončení další etapy ČUZK.
 • Prodloužení podpory ve spolupráci s O2 pro MZ – SZIF.
 • Master Internet - budování datového centra.

Ocenění a certifikace

 • Účast na CeBIT Hanover.
 • Získání ocenění IBM Partner roku v kategorii IBM Hardware.

2015

 • Matušková Kristýna
 • Raška Ivan

Noví pracovníci roku 2015, kteří působí na GC dodnes, byli Kristýna Matušková a Ivan Raška.

Rok rozvoje a naplňování nejnovějších trendů v oblastech ICT/CAMS (Cloud, Analytics, Mobile, Security and Social).

Významné zakázky

 • O2 IT Services - realizace BaaS - IBM TSM.
 • Alza.cz - zálohování CommVault.
 • Pokračování ve spolupráci, SZIF, ČUZK, Cermat, Teplárna Brno, a.s., Master Internet, s.r.o., Třinecké železárny, Arcelor Mittal - serverová virtualizace.

2016

GC 1996–2016 20 let SLAVÍME.

Rok masivní technologické inovace - rozvoj SaaS (Software as a Service), BaaS (Backup as a Sevice) a MaaS360 (Enterprise Mobility Management)

Ocenění a certifikace

 • Získání partnerské úrovně Preffered partner u společnosti DELL.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace