HW SW - INFRASTRUKTURA ASSET MANAGEMENT BIG DATA
& ANALYTICS
BEZPEČNOST ICT SPRÁVA DOKUMENTŮ

Asset management

 

Systém pro efektivní řízení a správu firemního majetku

Ve společnostech, u kterých „hraje“ jejich technický majetek strategickou roli, je dobré vědět, jak je tento majetek využíván, kolik nás vlastnictví a správa tohoto majetku stojí, kde a v jakém stavu se právě nachází, nebo kdy bude vyžadovat nějakou údržbu. To platí bez ohledu na velikost a povahu majetku, ať už se bavíme o jednotlivém výrobním zařízení, průmyslových celcích, informačních technologiích, automobilech, případně infrastruktuře – budovách, silnicích, železnicích nebo vedeních elektřiny, tepla či plynu.

 


Technologie


Pouze pomocí vhodných nástrojů, jako je IBM Maximo, lze zajistit optimální výkonnost majetku, eliminovat rizika jeho nedostupnosti, mít přehled o jeho aktuálním stavu, snížit náklady na údržbu a provoz a urychlit návratnost investic. Díky tomu, že lze tyto informace integrovat s podnikovými informačními systémy ERP, je možné získat ucelené informaceo investicích, provozních nákladech a dalších ukazatelích nutných pro efektivní řízení údržby majetku.

Ve spojení s mapovými podklady GIS a mobilními zařízeními umožňuje systém IBM Maximo řídit pracovníky i v terénu a zajistit jim potřebné pracovní postupy, nástroje a bezpečnost práce.

V neposlední řadě IBM Maximo nabízí propojení s inteligentními měřicími přístroji, které poskytují data pro analýzu a vyhodnocení stavu, provozu, telemetrii, či spotřeby energií.

Přínosy systému jednotné správy majetku, který využívají tisíce společností po celém světě, jsou:

 • Zvýšení produktivity a využití zařízení včetně lidských zdrojů
 • Prevence a predikce selhání zařízení a majetku
 • Lepší optimalizace zdrojů údržby
 • Vyšší efektivita řízení skladů a snížení nákladů na materiál
 • Mobilní rozhraní pro pracovníky v terénu
 • Zajištění bezpečnosti práce a pracovního prostředí, splnění legislativních požadavků
 • Propojení informací díky flexibilní technologické platformě
 • Celkové zprůhlednění majetku společnosti a jeho stavu

Přehled funkcionality systému IBM Maximo:

 • Řízení majetku (Asset Management)
 • Řízení práce (Work Management)
 • Nákup (Procurement Management)
 • Skladové hospodářství (Material Management)
 • Řízení smluv (Contract Management)
 • Řízení služeb (Service Management)

 


Success Story

Česká pojištovna, lídr českého pojišťovacího trhu, se v roce 2009 rozhodla pro implementaci softwarových řešení společnosti IBM s cílem předcházet neočekávaným problémům s IT infrastrukturou a celkově zjednodušit své ICT prostředí. To slouží jako základ pro klíčové firemní funkce, například řešení pojistných událostí nebo správu klientu.

Od znovuzavedení tržních podmínek v českém pojišťovnictví v roce 1991 se Česká pojištovna rozrostla do největšího poskytovatele pojištění v zemi, kdy v roce 2011 měla 3 900 zaměstnanců, 5 600 pojišťovacích agentů a více než 4 500 obchodních míst. V rámci svého růstu se však musela potýkat s problémem disparátního provozu a nekompatibilních technických systému, které fungovaly nezávisle na sobe a bylo je zapotřebí integrovat do celkového IT prostředí, aby se vytvořila jednotná funkční jednotka.

Nový monitorující a řídící systém vedl ke zprůhlednění a zlepšení řízení ICT služeb, online reportingu pro byznys uživatele a také ke snížení nákladu na správu IT o téměř deset milionu korun ročně, přičemž společnost mohla i nadále poskytovat svým klientům ty nejlepší služby.

Ve spolupráci se společnostmi GC System a.s., IBM Premier Business Partnerem, a IBM, získala Česká pojištovna ucelené řešení na bázi IBM software za účelem komplexního řízení ICT infrastruktury pomocí integrace, monitoringu, vyhodnocování ICT událostí, a prediktivní analýzy. Systém byl implementován tak, že od začátku pomáhal poskytovat důležité informace o dostupnosti obchodních služeb a o dohodách týkajících se úrovně poskytovaných služeb.

Celý systém je založen na portfoliu IBM Tivoli produktů a pokrýval oblasti monitoringu ICT infrastruktury, HW a aplikací, implementaci CMDB (včetně automatické discovery), Service, Incident a Problem Managementu a Business Service Managementu a její vizualizaci. Na původní implementaci navázaly další rozvoje, např. procesů Change a Release Managementu. Schéma systému je uvedeno na obrázku níže.

Data týkající se výkonu sbírá a distribuuje ústřední konzole, jež nabízí konsolidovaný pohled na informace v celém IT prostředí, kde jsou tyto informace monitorovány a v reálném čase předávány dál. Historická a prediktivní analýza upozorní IT oddělení na potenciální fluktuace v používání zdrojů a na problémy s výkonem. Administrátoři na základě tohoto budou moci vyvážit pracovní zátěž, anebo předejít problémům jiným způsobem, aniž by to mělo dopad na fungování firmy.

Díky integraci prediktivních analytických nástrojů tak mohla Česká pojišťovna rychleji reagovat na požadavky svých klientů, lépe předvídat výpadky a poskytovat fakticky měřitelné údaje. Z používaného softwaru IBM hraje Tivoli Business Service Manager klíčovou roli při zachycování a harmonizování servisních událostí z více zdrojů. Tyto události jsou pak uspořádávány do centrální řídicí databáze.

 


Reference

 


Napište nám

Zaujaly Vás naše služby? Neváhejte nás kontaktovat. Pište na e-mail nebo využijte náš kontaktní formulář.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace